Hjärnrummet

Hjärnrummet (Vattenhallen Science Center)

2019- 🏅 Finalist i Årets utställning 2019


Vägen in till ett livslångt lärande startar i tidig ålder, och för att ge de yngsta besökarna på
Vattenhallen verktygen för att utveckla nyfikenheten kring vetenskap och lärande har vi skapat
Hjärnrummet. Här får besökarna ta del av neuroner, synapser och hjärnans kommunikation med
de olika sinnena genom en interaktivitet med skulpterade modeller av öron, fingrar tungan, ögat
och näsan, allt sammankopplat med ”hjärnkontoret”. När barnet kommer in i rummet ges det
möjligheten att känna, lyssna, se och uppleva hjärnans och neuronens komplexitet och funktion.
Utställningen är konstruerad i nivåer för att stimulera barnens rörelse. Med stegar i form av
DNA-strängar, en rutschkana nedför tungan och olika material längs väggar och golv får barnen
orientera sig både taktilt, kinestetiskt och visuellt genom vår nervkittlande utställning. Vi lyfter
vikten av hjärnans grundläggande behov – mat, motion och återhämtning – samtidigt som vi vill
uppmuntra till nyfikenhet på några av kroppens viktigaste funktioner. I ögonlocket,
synapsgungan och hjärnkontoret har vi skapat möjligheter för vila och återhämtning. Upplevelsen
förstärks med pussel och interaktiva aktiviteter kopplade till tematiken.

Läs mer i PDFen