Flykten från Baltikum 1943–1944

Flykten från Baltikum 1943–1944 (Statens maritima och transporthistoriska museer)

2022-2024 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


Berättelsen om de barn som i små båtar flydde över Östersjön från Baltikum till Sverige under andra
världskriget är fram tills nu relativt okänd. Temat belyser en viktig historisk händelse och en ständigt
aktuell fråga – flykten över havet. De som då flydde från Estland, Lettland och Litauen och som sedan
dess har levt i exil i Sverige beskriver med sina egna ord och ur sitt barnjags perspektiv upplevelser av
uppbrott, avsked och den många gånger farliga resan över havet. Berättelserna tillsammans med en
mängd autentiska föremål som fördes med på flyktbåtarna erbjuder en lättillgänglig och vardagsnära
identifikation och möjliggör reflektion kring flykt och flyktens villkor.