Ögonblick från Oskarshamn

Ögonblick från Oskarshamn (Oskarshamns kommunala museer)

2015-2015 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


Skapa ett rum där besökare känner sig, på ett naturligt sätt en del av utställningen.
Upplevelse skapas med hjälp av:
Tre nya enkla former påminner om ”fotoramar”där besökare går igenom.
Stora speglar där besökare ser sina egna ansikten i sällskap med människor på gamla bilder.
Fotokollage med ca 700 bilder och ett stark citat som väcker en obekväm känsla att vi bara är en liten
stund på jorden och också kan bli placerade på ett liknande foto inom en snar framtid.

Utställningens yta är på ca: 40 kvm och består av två fasta väggar. En vägg med bildgalleri
”stadshistorisk del”-bilder, fakta, berättelse, föremål och en vägg med fotokollage och bildspel.
Tre nya former kommer att byggas. Formerna sträcker ut sig från bildgalleriet, utnyttjar rummets
volym och på ett naturligt sätt skapar rumsliga upplevelser. De formar plats till montrar, podium och
info med iPad. Bildgalleriet visar ca: 51 bilder i fem tematiska perspektiv ( Hamnen, Små företag,
Industri, Frederiksbergs herrgård och Kultur). Bilderna kan bytas och kompletteras efter ett nytt tema
eller behöv.

Läs mer i PDFen