Vasa på nära håll / Vasa Up Close

Vasa på nära håll / Vasa Up Close (Vasamuseet)

2020- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


Vasa på nära håll är en utställning som utvecklar och utmanar
utställningsmediet genom att med teatern som förebild erbjuda en
intuitiv och sömlös form och dramaturgi, med ett tydligt samspel
mellan rum, skepp och besökare. Med grafisk gestaltning,
rekonstruktioner samt digitala och analoga ingångar berättar
utställningen om krigsskeppet Vasas prakt och funktion.

Vasa på nära håll handlar om skeppet Vasa som propagandamaskin,
hur skeppet seglades och om hur hon var tänkt att användas i strid och
ligger på museets två översta plan.

Läs mer i PDFen