Tove Jansson – Lusten att skapa och leva

Tove Jansson – Lusten att skapa och leva (Göteborgs konstmuseum)

2017-2017 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Tove Jansson framstår genom liv och verk som en begåvad och mångsidig person. Hon levde ett rikt liv, ofta på tvärs med tiden, med stor integritet och kärlek till arbetet. I relief till nuvarande situation i världen framstår hennes konst och berättelser som mer aktuella än någonsin. Lusten att skapa och leva presenterade Tove Janssons parallella karriärer som bildkonstnär, illustratör, karikatyrtecknare, serietecknare och skapare av de världsberömda Muminfigurerna. Målsättningen var att vidga perspektivet på Janssons konstnärskap och lyfta fram henne som bildkonstnär, en sida som var viktigast
för henne själv men ofta hamnat i skuggan av hennes roll som älskad barnboksförfattare. Kärleken till havet var en viktig inspirationskälla för Tove Jansson och scenografin tog avstamp i en tydlig horisontlinje och en stiliserad skärgård. Utställningslandskapet ändrade karaktär från rum till rum med crescendo i nedre salen. En färgpalett i grått, svart, rosa och rött skapade en sammanhållande bas i utställning och grafisk form. Gestaltningen tydliggjorde olika sidor i Janssons konstnärskap och
uppmuntrade till att vistas länge i utställningen. En tydlig målsättning var att förhöja upplevelsen utan att konkurrera med enskilda verk. Väggtexter introducerade varje kapitel, verken hängdes lågt för att ge barn ökad tillgänglighet, sittöar och grottor inspirerade till läsning, en skog av belysta trädstammar och saccosäckar erbjöd en stor social hängyta. Graffitikonstnärerna SCEB och OLLIO täckte väggarna med en samtida hommage till Vem ska trösta knyttet?. De monumentala målningarna var anslående och
visade hur Jansson använde bilderboken för att kommunicera modernismens formspråk till en ung publik.

Läs mer i PDFen