Spöket Laban i slottet Gomorronsol

Spöket Laban i slottet Gomorronsol (Livrustkammaren)

2014-2014 🏅 Medverkande i Årets utställning 2014


Livrustkammaren har på allvar vänt sig till museets allra minsta besökare och gjort en
läsfrämjande insats genom en lustfylld utställning som med sin form lockat till lek och läsning samtidigt som museets föremål fått nya berättelser.
2013 kom rapporter om att vuxnas läsande för barn minskat drastiskt. Vi hade redan en idé om att göra en lekfull utställning om Spöket Laban eftersom att han, precis som vi, håller till i ett kungligt slott och dess källare. I Inger och Lasse Sandbergs böcker om Spöket Laban syns också föremål som finns i våra samlingar. Utställningens syfte blev ”Att främja föräldrars läsande för små barn och att sätta in Livrustkammarens föremål i ett sammanhang som är tillgängligt och förståeligt för små barn”. Målgruppen var familjer med yngre barn (2-6 år) samt förskolegrupper och förskoleklasser. Tre Sandberg AB och Rabén & Sjögren var välvilligt med på noterna.
Utställningsrummet delades in i flera rum med tapetserade väggar och många bilder. Vi ville förmedla känslan av att befinna sig i miljön som syns i böckerna från 1960- och 1970-talet då Lasse Sandberg ansågs vara en föregångare vad det gäller användandet av kollageteknik i barnböcker.