Mästarprovet/Lilla Livrustkammaren

Mästarprovet/Lilla Livrustkammaren (Livrustkammaren)

2020- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


Lilla rustkammaren berättar om Sveriges kungliga historia från Gustav Vasa till nutid, precis som museets basutställning.
Dramaturgin i rummet genomsyras av känslan att kliva in i montrarna och komma in bakom kulisserna. Här kan man klämma och känna, lukta och lyssna och därmed bli en aktiv deltagare i historien.
Här ska man känna igen sig och kunna relatera till basutställningen. Utställningen är en anpassad och integrerad del av hela museet där sammanhang skapas. Här kan förståelse och kunskap om den svenska kungliga historien fördjupas på ett lustfyllt och lekfullt sätt.