MOD2021 – Jämställdhet & rösträtt

MOD2021 – Jämställdhet & rösträtt (Bohusläns museum)

2022-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


Sedan våren 2018 har Bohusläns museum forskat om hur kampen för kvinnlig politisk rösträtt såg ut i
Bohuslän. Av de 14 rösträttskämparna som presenteras i utställningen var 12 bortglömda.
Utställningen baserades därför på helt ny producerad forskning. För att skapa jämvikt till det
storstadsperspektiv som länge dominerat historieskrivningen kring den kvinnliga rösträttskampen ville
vi att MOD skulle inspirera till en lokal “gräv där du står”-rörelse och visa på det stora engagemanget i
Bohuslän.
Parallellt har vi arbetat utforskande med demokrati och jämställdhetsfrågor tillsammans med våra
målgrupper; unga HBTQ-personer och ungdomar 14-18år.