Barnlekar – om en målning från 1500-talet

Barnlekar – om en målning från 1500-talet (Riksidrottsmuseum)

2021-2023 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Med utgångspunkt från Pieter Bruegel d.ä. konstverk Barnlekar, som målades 1560, belyses barns lekvillkor i 1500-talets värld. Senare tids forskning framhåller att Bruegel inspirerats av samtida pedagoger, i synnerhet Erasmus av Rotterdam, som framhöll vikten av att barn rör på sig för att lättare kunna ta in kunskap. Ett resonemang som känns igen i dagens skoldebatt. Utställningen avslutas därför med ett hopp framåt med en film som visar på barns lekar idag. Skolämnen som historia, samhällsvetenskap och idrott och hälsa samsas för att berätta om hur dåtid kan kopplas till nutid.