Våra rötter

Våra rötter (Utställningsteam IKEA Museum)

2021- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


I Våra rötter beskriver vi landskapet där IKEA grundaren Ingvar Kamprad föddes. Det är en historisk översikt av sociala och politiska händelser i Sverige och Småland som har bidragit att skapa entreprenören Ingvar Kamprad. Det är vår saga, berättelsen om
där allting började.
Utställningsupplevelsen är en resa i tiden. Vi startar i 1800 talets Småland, för att förklara var Ingvars entreprenörsanda, sparsamhet, och strävsamhet kom ifrån. Vi förflyttar oss sedan till 1900 talets första hälft för att få uppleva tron på ett bättre, mer jämlikt Sverige med ett bra hem för alla.
Mitt i utställningen, mellan det gamla Småland och det modernistiska och funktionalistiska Sverige, omsluts du av ett poetiskt intermezzo. Ett kollage av filmer, bilder och ljud. En förflyttning i tid, känsla och klang, från det strävsamma arbetet till framtidstron med fokus på hemmet. Byggnadens arkitektur bidrog till berättelsens uppdelning och dramaturgi, då vi mitt i det styrda flödet har ett rum med dubbel takhöjd.