Manga Royals

Manga Royals (Livrustkammaren)

2021-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Utställningen tar besökaren till nio situationer ur den svenska historien, mer eller mindre dramatiska, där en kunglig person har deltagit. Personerna är borta sedan länge, men kläderna de bar finns kvar – i Livrustkammarens samlingar. Mangateckningarna levandegör situationerna, skapar rörelse i dräkterna och illustrerar känslor hos de kungliga personerna. De skapar något vi inte kunnat göra med enbart de historiska föremålen.

Det blir ett möte mellan fakta och fiktion som kontrasterar mot basutställningens mer dramatiska men också faktabaserade tilltal. Mötet mellan de äkta föremålen och de fantasifullt återskapade situationerna avdramatiserar kungligheterna – de blir människor.