Kampen i tiden

Kampen i tiden (Jönköpings Läns museum)

2020- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


KIT är en utställningshybrid som kan upplevas som ett spel.
Du får frågor i plattan och som svar ska du hitta rätt person i
utställningen. 37 faktiska livsöden från länet visas jämsides,
oavsett när i tiden de levt. För att öka identifikationen finns
minst en nu levande person i varje tema, presenterad med
rörlig media.
Läs mer i PDFen