VI ÄR ROMER

VI ÄR ROMER (Göteborgs stadsmuseum)

2013-2013 🏅 Medverkande i Årets utställning 2013


På grund av romernas utanförskap skapade Göteborgs stadsmuseum tillsammans med romer, frilans-journalister och en fotograf projektet Rom san – är du rom? Syftet var att öka kunskapen, se människan bakom myten och motverka negativa attityder.

Grundstommen byggde på personliga berättelser från alla de romska grupperna. Citat, porträttfoton och filmade intervjuer av och med romer. Detta kombinerades med signerade faktatexter. Dokumentära fotografier, pressmaterial och föremål blev vittnen som stärkte och gav liv åt de nutida berättelserna. Två interaktiva kartor gav fördjupad kunskap kring romernas vandring och öden från Indien och ut i världen.

Läs mer i PDFen