Staden vid Sidenvägen

Staden vid Sidenvägen (Världskulturmuseet)

2015-2015 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


Utställningen Staden vid Sidenvägen är en tidsresa till den
kinesiska staden Luoyang under Tangdynastin (618-907).
Med 150 föremål inlånade från Kina belyser vi den kosmopolitiska
stadens mångkulturella prägel och den ökade
frihet som stadens kvinnor fick under perioden. Dramarturgin
bygger på att besökarna är resenärer längs Sidenvägen.
De introduceras till staden via en film, en karta och en kort
presentation av platser och personer som man kommer att
stifta bekantskap med:
1. Stadsporten/Soldaten
2. Marknaden/Köpmannen
3. Poetens trädgård/Den lärde ämbetsmannen
4. Ämbetsmännens kvarter/Generalen
5. Palatsträdgården /
Polospelande kvinnor och hovfolk
6. Palatset/Hovdamer
7. Kejsarens audiensrum/
Den kvinnliga kejsaren Wu Zetian
8. Longmen-grottorna/Munken
Scenografin och dramaturgin blir plats för ett äventyr för
de yngre besökarna. Kejsare Wu har blivit bestulen. Hela
staden blir engagerad i en spännande jakt på tjuven och
stöldgodset.

Läs mer i PDFen