Miniverseum

Miniverseum (Universeum)

2021- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Miniverseum – “Biologisk mångfald i en hållbar värld”
Vi kan inte veta hur vår framtida värld kommer att se ut. Men vi kan påverka dess
förutsättningar genom att lära våra barn att de spelar en viktig roll, nu och sedan. Att vägen
till en hållbar värld ligger i sökandet efter kunskap, innovativa lösningar, betänksamheten och
förmågan att se både nödvändigheten och skönheten i den biologiska mångfalden. För våra
yngsta besökare, barn upp till 6 år och deras vuxna, lägger vi i Miniverseum grunden till
denna förståelse. Utställningens huvudtema, som för barn kanske snarare måste upplevas
än berättas, är större än rummet. För att fånga vidden i berättelsen behövde vi lämna det
fysiska rummet och förflytta oss ut i världen. I ett upplevelsebaserat äventyr har vi skapat
broar mellan det fysiska och gränslösa virtuella rummet. Vi möter barnen i deras fantasifulla
värld och skapar en flytande övergång till verkligheten för att fånga nyfikenhet och stimulera
till lärande.