Återskapat 1471

Återskapat 1471 (Medeltidsmuseet )

2019-2020 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Vi följer en grupp som några gånger om året väljer att leva
sina liv som människor under medeltiden. Hur bra går det?
Är det möjligt att återskapa alla delar av medeltiden? Om
inte – vad är det som väljs bort? Genom fyra huvuddelar,
kläder och textil, hantverk och hushåll, vapen och rustningar
samt återskaparens vardagsrum får vi en inblick i
återskapandets svåra konst. Och får förståelse för vad som är
lätt, och vad som är svårt. Utställningen går igenom hur ett
normalt evenemang går till, både före, under och efter själva
evenemanget. Den visar hur stor andel som är utanför själva
evenemanget, och hur drivkrafterna ser ut för de olika
medverkande. Det finns många olika anledningar till att vilja
återskapa historia: För vissa handlar det om att uppleva hur
det var på medeltiden, men för andra att umgås med vänner,
sy eller strida med svärd.

Läs mer i PDFen