GREJEN MED GÖTEBORG

GREJEN MED GÖTEBORG (Göteborgs stadsmuseum)

2021- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Göteborg år 1900 till 2020 – en tid och plats de flesta besökare har en egen relation till. Museet utgick därför från att vi delar vår expertis med publiken.
Berättandet utgår från föremålen, som varken är ordnade tematiskt
eller kronologiskt, utan efter relationer. Det associativa berättandet bjuder in besökarnas egna associationer och minnen och vi delar på så sätt historiens ägandeskap.
Större skeenden, som demokratins utveckling, förbättrad levnadsstandard och klimatförändringar, visas på fyra stora tavlor med illustrerad statistik.
När det kommer till musik, matkultur och den berömda göteborgshumorn
ger vi pennan till publiken och ber dem bidra med vitsar, exempel på typiskt mat och göteborgsmusik.