Framtidsland

Framtidsland (Arbetets museum)

2014-2015 🏆 Vinnare i Årets utställning 2014


Projektet har utformats i nära samarbete med ungdomar, forskare, fack, näringsliv, idéorganisationer, fotografer, animatörer, konstnärer och författare. Huvudmål-gruppen är elever på högstadiet och gymnasiet. Delar av utställningen har utformats av ett 30-tal ungdomar på olika platser i landet som tillsammans har undersökt, diskuterat och formulerat visioner om en hållbar framtid. Ungdomsprojektet har resulterat i utställningen Den flytande staden som är en del av Framtidsland men även en vandringsutställning.

Ungdomarnas visioner användes som utgångspunkt för innehåll och dramaturgi. Deras intresse för de vardagsnära frågorna resulterade i en vandring genom en framtida vardag där temana är mat, konsumtion, jobb/utbildning, boende, transport, energi och människa. Ungdomar och forskare möttes i rundabordsamtal för att diskutera temana och ta fram underlag till utställningen. Upplägget är betydelsefullt för igenkänningen hos besökarna, som genom utställningen engageras till att vilja bidra till förändring i samhället.

Läs mer i PDFen