Bergrummet – Tidö Collection of Toys and Comics

Bergrummet – Tidö Collection of Toys and Comics (Bergrummet – Tidö Collection of Toys and Comics)

2017- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Uppdraget för utställningen var att ställa ut familjen von Schinkels unika samling
som är norra Europas största inom sitt område, med målet att den kan ses av en
större publik. Samlingen spänner från 1400-talet fram till morgondagen.
Utställningsmiljön är utformad i nära samarbete mellan arkitekt Louise
Robinson och scenograf Caroline Romare som tagit hjälp av konstnärer,
attributmakare, dekormålare, ljusdesigners, digitala konstruktörer, rymdchefer,
kompositörer, miniatyrmästare, leksaks- och serieexperter, filmskapare, innovationshistoriker,
skulptörer och inte minst ett antal barn och tonåringar som varit
behjälpliga med både flinka händer och kloka unga idéer.
Utställningen har byggts i rekordfart tack vare ett gränsöverskridande teamarbete
med okonventionella arbetsmetoder. Verkstäder som smedja, snickeri och
måleri inrättades på plats för att möjliggöra största effektivitet och en
specialanpassad byggnation. Ett nära samarbete skapades med leverantörer
som glasmästare, materialleverantörer, ljudteknik, specialteknik mm.

Läs mer i PDFen