Otroligt

Otroligt (Livrustkammaren)

2015-2016 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


Upptäck det oväntade förflutna

I familjeutställningen Otroligt ställs besökaren öga mot öga med det oväntade. Genom en samling märkliga, spännande och roliga föremål visas berättelser om människor och deras uppfattningar om världen som sällan syns i vanliga historieböcker. Som dåtidens kuriosakabinett gestaltas det förflutna på ett lustfyllt sätt för att påvisa både skillnader och likheter mellan dåtid och samtid.

Föremål från samlingarna valdes ut för att passa in i fem områden: historia, biologi, teknik, geografi och religion. Områdena knyter an till mellanstadiets läroplan och ger målgruppen ett bekant ramverk för att ta till sig materialet. Om ämnena är bekanta är innehållet det ovanliga. Genom att lyfta ämnen som Sveriges koloniala historia, teknikutveckling under 1700-talet och föreställningar om religion och magi skapas ett alternativt förflutet; inte mindre sant än skolböckerna, bara mer otroligt. Urvalet av föremål skedde med just ”otroligt” som ledord – vilka föremål kunde skapa nyfikenhet?