Sleeping Beauties, drömmar och kostymer, Ryska Baletten i Paris 1909-1929

Sleeping Beauties, drömmar och kostymer, Ryska Baletten i Paris 1909-1929 (Dansmuseet)

2013-2013 🏅 Medverkande i Årets utställning 2013


Installationen är tydligt upplagd i tre faser i tre olika rum, i tre olika tider, ett då, ett nu och en framtid, utifrån en klassisk dramaturgi, upptakt, mitt och slut, men vävt samman av drömmens fantasimöjligheter. Entrérummet lockar fram en tid av oskuld, som i barndomen, ett Ryssland som försvunnit, det Ryssland som existerade då baletten föddes. Därefter går man in i en förtrollad skog, fylld av metaforer för Ryska Baletten liv och existens.
Ett kreativt kaos med citat av Sergej Diaghilev och dansaren Vaslav Nijinsky och andra ryska förgrundsgestalter omger åskådaren. Skogen leder till det tredje rummet, spegelsalen, installationens peripeti med 45 dräkter från den epok som förändrade en värld, inte bara inom scenkonst, utan även inom konst, mode och design. 45 ”Törnrosor” ur museets skattkammare väckta till liv i all deras enastående glans, ställda mot spegelbilden av nutidens betraktare.

Läs mer i PDFen