SportLab

SportLab (Riksidrottsmuseet)

2013-2013 🏅 Medverkande i Årets utställning 2013


SportLab är både en kulturhistorisk utställning om idrott och idrottsforskning och en interaktiv utställning om kroppen. Här kan besökarna vara aktiva i ordets rätta bemärkelse och låta den egna kroppen och rörelsen stå i centrum.
Med utgångspunkt från fysiologiska testmetoder och idrottens träningsmetoder har Riksidrottsmuseet skapat en utställning för alla. I SportLab kan besökare testa sin fysiska förmåga, uppleva rörelseglädje och ta del av de senaste forskningsrönen om idrott och hälsa.
Tack vare att miljön påminner om både sporthallen och forskningslaboratoriet har en scen för både lustfylld lek och lärande skapats. Här är det besökarna själva som blir de främsta aktörerna.

Läs mer i PDFen