Enhörningar. Tror du på mig så tror jag på dig.

Enhörningar. Tror du på mig så tror jag på dig. (Livrustkammaren)

2022-2024 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Utställningen är kunskapsförmedlande genom ett lekfullt berättande utgående från föremål från fyra
museisamlingar (Livrustkammaren, Historiska, Skokloster och Hallwylska) med stöd av vetenskap och
fakta och berättelser från kulturhistoria och populärkultur. Här presenteras ett fabeldjur som sin långa
historia till trots hela tiden lyckas att vara aktuellt och som även är en del av den kungliga historien då
kungligheter klätt sina hästar som enhörningar vid ceremonier. Enhörningen kan vara både god och ond
på en och samma gång och kan dödas men aldrig tämjas. Den står för skönhet och symbol för saker
som är unika och speciella och är medicin och magi samtidigt som den på senare år blivit synonym
med regnbågar, glitter och glamour. Enhörningar är det som sätter guldkant på vardagen och kanske,
kanske symboliserar de det som vi alla någon gång har velat vara? Utställningen är en
familjeutställning som vänder sig till alla som vill uppleva det gåtfulla djuret och lära sig mer om det.