Sjukt smart – innovation i kampen mot corona

Sjukt smart – innovation i kampen mot corona (Tekniska museet)

2021-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


I början av 2020 ställdes världen inför ett akut krisläge. För att möta de gemensamma utmaningarna startade mängder av initiativ och samarbeten över hela jorden. Med inspirerande berättelser, häpnadsväckande visualiseringar och etiska frågeställningar möter besökaren spännande initiativ från unga och gamla, skolelever, privatpersoner, forskare och entreprenörer, som tagits fram i spåret av pandemin.
Besökare får dyka ned i databaser för smittspårning, utforska virusets innersta delar och visualiseringar av dess spridning, testa svenskutvecklad värmekamera och ta del av munskyddets historia med inspiration från en bh. Med Sjukt smart vill museet lyfta fram kunskap, kreativitet och det lösningsfokus som visat sig under krisen, men också ge hopp i en tuff tid samt ge besökaren verktyg för att samtala om komplexa frågor. På detta vis utvecklar utställningen utställningsmediet avseende berättande.