Mitt liv som Ulla Winblad

Mitt liv som Ulla Winblad (Stadsmuseet i Stockholm)

2021-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Mitt liv som Ulla Winblad berättar om 1700-talets urbana kultur och Bellmans
Stockholm ur ett helt nytt perspektiv. Verklighetens Winblad hette Maria Christina
Kiellström. Enligt Bellmanforskningen lånade skalden inte mer än hennes alter ego
för sin diktade Venusnymf. Från andra sidan dikten ser historien annorlunda ut.
Kiellström kan i källorna följas från vagga till grav. Tveklöst präglades hennes
stormiga liv av att både hon själv och hennes samtid förstod att hon var diktens
förebild.
Utställningen bygger på ny forskning om 1700-talets sexhandel som resulterat i
böckerna Mamsell Bohmans fall och Ulla Winblad. Liv och legend. Boken om
Winblad skrevs parallellt och i dialog med utställningsproduktionen. För teamet fanns
tidigt ett material att utgå från. Samtidigt inverkade utställningsarbetet på
forskningen, genom att väcka reflektion och bidra till att okända material uppdagades
samlingarna.
Bellman och den diktade Winblad fungerar endast som fond för utställningens
dramaturgi, som följer två spår. Kärnan är Kiellströms liv, kronologiskt berättat genom
välbelagda historiska nedslag. Parallellt återspeglar olika teman relaterade
företeelser i tid och rum, som fest, mode, prostitution och stigma.
Vi vill ge Winblad en röst. Spåret som berättar om händelser ur hennes liv har
jagform och historisk presens. Gradvis lockas besökaren in i berättelsen och graden
av inlevelse ökar. Tematiska texter återger fakta med omsorg om språkets rytm och
tilltro till besökarens förmåga till tolkning. I forskarsalen Salongen finns möjlighet till
fördjupning.
Utställningen är mycket uppskattad. Den är historia i sin egen rätt, med autentiska
föremål och dokument, berättad i ett hus där verklighetens Winblad rört sig. Ändå är
reflektioner kring dagsaktuella frågor om identitet och stigma återkommande hos
besökarna.