Gränslöst

Gränslöst (Göteborgs konstmuseum)

2016-2016 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


I utställningen, som också var ett en del av redovisningen av ett normkritiskt forskningsprojekt
och ett samarbete med Röhsska museet, fick 1700-talet möta vår samtid. Olika
kategorier av visuella uttryck; bildkonst, konsthantverk, design, mode, reklambilder och
film fick samsas på samma villkor.
Från en nutida horisont kan 1700-talet på många sätt upplevas som gränslöst. En rad av
de normer och värderingar som etablerades i det borgerliga samhället under 1800-talet,
och som blev rådande under 1900-talet, uppstod först i slutet av 1700-talet. Det gäller
exempelvis hur nya normer kring kön och könsidentitet uttrycktes i mode och porträtt.
Men också konstnärsrollen och konstverkets gränser, människans relation till naturen
och västerlandets förhållande till Kina omförhandlades vid den här tiden. Idag är många
av dessa värderingar på nytt under omvärdering. Därigenom uppstår beröringspunkter
mellan 1700-talet och vår egen tid.

Läs mer i PDFen