100 år av glömska

100 år av glömska (Jönköpings Läns museum)

2016-2017 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


Grunden i utställningen är att påminna om att kvinnor är ganska osynliga i historien. På en tidslinje finns årtal som visar till exempel hur långt in i tiden männen fortfarande hade rätt att slå sina kvinnor, hur långt in i tiden männen kunde våldta kvinnor innanför äktenskapet, hur lång tid det tog innan kvinnor blev likvärdiga medborgare osv.
Utställningen, som består av 15 kvinnors digitala berättelser, lyfter fram ”vanliga” kvinnors livshistorier. Berättelserna, som består av kvinnornas egna röster och bilder från fotoalbum, kommer nära. Några av berättelserna tar oväntade vändningar, de flesta visar på avsaknaden av alternativa livsstilar i den tiden som det berättas om, några är dramatiska och de flesta belyser kvinnors liv i hemmet. Det är historier som inte brukar uppmärksammas, kanske för att de anses för vanliga eller kanske för att de betraktas som typiskt kvinnliga. Filmerna är som vittnen om de tystade berättelserna som inte får ta plats. Berättelser som inte är heroiska i sig men som vittnar om tiden vi levde och lever i. Som berättar om kvinnors livsvillkor och den underordnade position som kvinnor hade i en relation till sina män.

Läs mer i PDFen