Magiska mönster

Magiska mönster (Medelhavsmuseet)

2019-2021 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


I utställningen Magiska mönster visas en samling
broderade dräkter och accessoarer från Siwa ur
Världskulturmuseernas samlingar. Det handlar om
betydelsen av fåglar, spindlar och saxar. Och om
kragar med förmågan att lura bort onda andar.

Ambitionen med utställningen var att skapa ett narrativ
genom en slags avkodning av de utställda föremålens
betydelse. Berättandet tar sin utgångspunkt i föremålens
allra minsta detaljer, i de minutiöst utformade och
gång på gång upprepade mönster som broderats in på
tunikor, byxor och sjalar. Besökarens blick riktas mot
föremålen och deras broderade symbolvärld.
Det inzoomade perspektivet används för att lyfta fram
de siwanska kvinnorna, deras textila hantverk och
traderade kunskap. Det möjliggör ett berättande som
fokuserar på deras kompetens och kreativitet i ett
traditionellt patriarkalt samhälle där de annars sällan
kommer till tals.

Läs mer i PDFen