Den livsfarliga historien

Den livsfarliga historien (Forum för levande historia)

2011-2011 🏅 Medverkande i Årets utställning 2011


Den livsfarliga historien handlar om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt. Utgångspunkten är den nationalistiska framväxten i forna Jugoslavien under slutet av 1980-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995. Med detta projekt och utställning vill vi visa på förståelse och reflektioner kring bruket av historia och dess betydelse för nationalism.

Utställningen är tänkt att stå i skolor, och vara en introduktion till projektets tematik. För att göra eleverna nyfikna på vad detta konstiga ”tält” är, och locka in dem, ljuder specialkomponerad musik inifrån tältet. Tältets utsida, med sina lysande Led-elektroder, skall vara uppseendeväckande och kunna associera till hjärntvätt. Inne i tältet får eleverna sittande/halvliggande i SittingBulls möta fyra autentiska berättelser om kärlek. Berättelserna, typ radioteater, har unga skådespelare i rollerna som kärleksparen. Kärlekens enorma kraft ställs mot nationalism. Får man älska vem som helst? I Sverige idag eller i Jugoslaven1995? Berättelserna i tältet ska inspirera eleverna att arbeta vidare med frågor som nationalism och etnisk identitet. Eleverna kan skriva ner sina funderingar på röda lappar som fästs på utsidan av tältet.