Popstad Lund

Popstad Lund (Kulturen i Lund)

2011-2013 🏅 Medverkande i Årets utställning 2011


Popstad Lund är en unik utställning som utstrålar glädje, engagemang och delaktighet. Här har Kulturen lyckats med att använda sociala medier och delaktighet som en grundsten i projektet. Popstad Lund är en epok,
minnen, drömmar, en stad, ett fenomen. Det är engagemang och
entusiasm, hårt jobb, drömmar och ambitioner. Utställningen är en
mötesplats som knyter ihop historien med nutiden och det som pågår
på dagens musikscen.

Mellan 1971 och 1996 var Lund en musikalisk metropol. Hit kom
världsartisterna och här startade många svenska musiker sin karriär. Musik- och artistlivet blomstrade och satte sin prägel på hela Lund och påverkade dess utveckling.
Kulturen berättar denna historia tillsammans med musiker, arrangörer, föräldrar, politiker, grannar och alla de som lyssnade och dansade.
Utställningens innehåll bygger på föremål som har lånats in till Kulturen från dem som var med. Museet arrangerade speciella insamlingskvällar för att få in material till utställningen. Det blev en stor mängd bilder, tidnings-klipp, biljetter, affischer osv. Större föremål samlades in av Popstad Lunds “turnébuss” som åkte runt och hämtade större föremål hemma hos folk.

Läs mer i PDFen