Världens mammor – från konstprojekt till Kvinnorörelse för demokrati

Världens mammor – från konstprojekt till Kvinnorörelse för demokrati (Stadsmuseet i Norrköping)

2019-2019 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Vilkas historia berättar vi på våra museer?
Vad får och har vi för bild av kvinnor/mammor som exempelvis flytt från länder som Somalia, Eri-trea och Syrien?
Övergripande narrativ: I ett allt mer polariserat och segregerat samhälle, hur kan vi skapa ett ”vi”, som inte behöver definieras av ett ”dom”? Ett svar kan vara: Att mötas och lära genom kulturella uttryck.
Utställningens utgångspunkt är enskilda kvinnors/mammors livsberättelser och drömmar, varav de flesta med utomeuropeisk bakgrund. Besökarna har möjlighet att ta del av berättelserna genom bild, text och film. I Media dominerar oftast den negativa bilden av invandring och flyktingar här vill vi också visa på de positiva delarna.

Läs mer i PDFen