Min flykt över havet

Min flykt över havet (Sjöfartsmuseet Akvariet)

2017-2017 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Min flykt över havet är en utställning med fokus på personliga berättelser från människor som flytt till Sverige över olika hav, från andra världskriget till idag. Utställningen presenterar 14 personer med egen erfarenhet av flykt: judar som flytt över Öresund, finska krigsbarn, balter och kurder som flytt över Östersjön, vietnameser som flytt över Sydkinesiska havet samt syrier och etritreaner som flytt över Medelhavet. I utställningen finns också två vittnesmål från personer från Sjöräddningssällskapet respektive Kustbevakningen, vilka deltagit i räddningsaktioner på Medelhavet.
De personliga berättelserna i utställningen sätts också i ett större sammanhang genom texter och bilder som kopplar till historiska händelseförlopp.