Samling vid elden

Samling vid elden (Hälsinglands museum)

2018-2019 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


Utställningen utgår från den stora skogsbranden i Hälsingland sommaren 2018 – en kollektiv berättelse med stark lokal angelägenhet – men med ekon från andra liknande berättelser i Sverige och Grekland. Dokumentationen i Gävleborg skedde i realtid och gestaltningen arbetades fram kort därefter. Hälsinglands museum fick tidigt access till området innanför avspärrningarna, till skillnad från media. Det gav oss unika möjligheter att följa brandbekämpningen och möta människorna i det kritiska arbetet och händelser som exempelvis evakuering.

Utställningen berättar om samverkan, ömsesidig hjälp, stark känsla för landsbygden och människorna, men också om skogsnäringens betydelse i lokalsamhället. Journalisten Po Tidholm och fotografen Peter Hoelstad fick uppdraget att dokumentera händelsen. I gestaltningen ingår också en film med specialskriven musik av den skotske tonsättaren Alex Neilson. I kompositionen utgår han från sommarens händelser samt inspireras av den lokala musiktraditionen. Genom att låta produktionen återkopplas till den ort där händelserna inträffade återförs intryck och resultat till platsen och människorna där, i stället för att lämnas över till tolkning och publik på en avlägsen arena. Vid traumatiska händelser kan produktioner med direkt återkoppling fungera konstruktivt i allas bearbetning av händelserna.

Läs mer i PDFen