Trofast – hov och tass i kunglig tjänst

Trofast – hov och tass i kunglig tjänst (Livrustkammaren)

2010-2011 🏅 Medverkande i Årets utställning 2011


Utställningen Trofast – hov och tass i kunglig tjänst visar på hur viktiga hästar och hundar varit genom tiderna vid de kungligas sida. Med djuren i centrum ställs föremålen ut i ett nytt ljus. De flesta är hämtade ur museets egna magasin (ca 180 st), många aldrig tidigare visade. De kungliga, deras hovjägmästare och hovstallmästare gestaltas av autentiska klädesplagg tillsammans med jaktvapen, sadlar och hästtäcken, bett och gunghästar mm. En rad målningar och andra objekt har lånats in från andra museer t ex tsar Peters uppstoppade hund från Eremitaget. Alla föremål presenteras i en publikation med katalog och artiklar författade av specialister. Dessa sakkunniga har också varit referenspersoner i arbetet med utställningen och de har bidragit till museets programverksamhet. Utställningen ger besökaren möjlighet att reflektera över och jämföra med våra aktuella relationer till hundar och hästar i det moderna samhället. Med dessa husdjur har människan sammanlevat i tusentals år. Den lavinartade ökningen av häst- och hundägande i Sverige visar ämnets aktualitet. Vårt allmänna välstånd ger många möjlighet att leva med hästar och hundar som de kungliga och samhällseliten gjorde förr, för trivsel, sport och spänning, avkoppling och nöje, – inte för att bruka djuren i arbete för brödfödan eller som transportmedel etc.