Makten och ärligheten

Makten och ärligheten (Armémuseum)

2015- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


Vem tillhör rösten bakom museets beskrivning av ett
föremål? Hur hamnade just den där uniformen i en upplyst
utställningsmonter? Varför är den här historien viktigare att
berätta än de tusentals som måste ha utspelats sig parallellt?
Museet som institution kan ofta uppfattas som en borg,
från vilken det ljuder en enad röst, en röst som berättar och
förvaltar sanningen. Att denna röst under olika tider skiftat
tonläge – haft olika uppfattningar, avsikter och intressen – är
inte alltid lätt att få syn på. Detta eftersom det är ytterst sällan
som processerna bakom beslut synliggörs. För vad är det
som avgör vilka föremål som sparas och vilka berättelser som
får höras? Vem äger makten över vad som väljs ut och vad
som väljs bort?
Makten och ärligheten vågar lyfta dessa frågor. Genom att
både granska det egna museet och historieskrivning i stort ur
ett maktperspektiv.

Läs mer i PDFen