Ränder, rytm och riktning

Ränder, rytm och riktning (Nordiska museet)

2014-2015 🏅 Medverkande i Årets utställning 2014


Idén kom från en grupp formgivare/formskribenter som på olika sätt alltid återkommit till ränder i sina olika yrkesroller, och ville samla erfarenheterna i en bok och en utställning. Det kändes spännande att närma sig museets samlingar utifrån ett sådant tema, så vi svarade ja när frågan kom.

De två ur idégruppen som kom att ingå i museets projektgrupp
var Tom Hedqvist, formgivare och då rektor för Beckmans, och Synnöve Mork, formgivare och inredare. De fungerade både som utställningsformgivare och kuratorer. Att de skulle stå för urvalet av de samtida föremålen i utställningen var givet, men vi beslöt oss för att även låta valet av äldre föremål ur museets samling helt och hållet bli deras. Vi gjorde flera heldagsvandringar i museets magasin och satte alla ambitioner att täcka en viss tidsperiod, att täcka hela landet eller att hitta balans mellan folkligt och borgerligt åt sidan.
De två formgivarna valde helt enkelt vad de fastnade för. Det blev ett personligt urval som antagligen skiljer sig en hel del från hur det hade sett ut om museets egna intendenter hade valt. Vi angav tydligt i utställningen hur urvalet gått till, det är en viktig poäng att vi valt detta tillvägagångssätt.
Utställningens syfte var att få besökaren att upptäcka alla ränder som finns runtomkring oss, och resonera kring vad de betyder och betytt. Att visa en rand kan ge väldigt olika signaler beroende på var, när och i vilket sammanhang den finns.

Läs mer i PDFen