History unfolds

History unfolds (Historiska museet)

2016-2016 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


History Unfolds består av programverksamhet, 2 utställningar och publikation och sträcker sig över flera år. Museet har bjudit in 5 konstnärer att inspireras av samlingarna och i samarbete med museets personal skapa nya verk. Även 5 befintliga konstverk visas i museets kulturhistoriska utställningar. Konstverken fungerar enskilt och i dialog med museets föremål, men skapar också som grupp en sammanhållen berättelse. De 10 verken förhåller sig alla till historia och till människans relation till symboler, gränser och gemenskaper. Museet har valt att arbeta med konstnärer eftersom de kan ställa andra, och ibland obekväma, frågor om ett historiskt material, undersöka med andra metoder och gestalta nya perspektiv.

Läs mer i PDFen