Microsculpture – The insectportraits by Levon Biss

Microsculpture – The insectportraits by Levon Biss (Up On Walls)

2019-2019 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Detta är en berättelse om insektens plats och funktion i den biologiska mångfalden. Vi vill genom att skala upp denna värld visa hur unik och komplex den faktiskt är. Insekterna förmåga att anpassa sig eller hur dom ser ut eller viken roll, viktiga roll vill vi understryka . dom har. Inte minst för pollinering för anda växter. Levons bilder är världsunika och denna skala och upplösning av bilder finns ingen annan stans. Det är det som är grejen och som gör att publiken verkligen stannar upp och reagerar. Att se insekter in en 100% bildupplösning som är 5 meter breda och få den beskriven är en häftig känsla.

Vi har skapat en rum av bilder samt vart okonvetionella i vårt sätt att hänga/visa bilderna. I grunden kan man säga att det är en bild/konstuställning då bilder är i fokus. Det är bilderna som vart indragaren till utstälnignen. Väl på plats i utställningen har man kunna läsa om varje bild. Enkla korekta texter som är framtagna med Naturhistoriska och Naturhistoriska Museet i Oxford där de flesta inskter om är fotade är hämtade.

Läs mer i PDFen