Det NYA Landet – Drömmen om Amerika

Det NYA Landet – Drömmen om Amerika (Utvandrarnas Hus)

2021- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Utställningens berättande och dramaturgi är en kombination av en grundlig och faktabaserad historisk utställning där relevant forskning om emigrationen presenteras i ny språkdräkt, men där besökaren också möter enskilda emigrantöden. Genom vårt rika arkivmaterial har vi lyft fram många emigranter som genom brev, dagböcker och annat arkivmaterial skildrar uppbrottet från hembygden, resan över Atlanten och livet i det nya landet. Vi har velat skapa en utställning där besökaren känner en närhet till enskilda emigranter för att på så sätt ge en mer ingående och trovärdig bild av emigrationen.
Berättandet och dramaturgin har en tydlig pedagogisk kronologi med tematiska fördjupningar. Speciellt framtagna kartor och ett mycket stort bildmaterial knyter samman tid och plats och skapar en känsla av närvaro och där gestaltningen av arkivmaterial och unika föremål ger berättelsen om emigrationen en flerdimensionell upplevelse. Autenticiteten väcker känslor och en djupare förståelse för enskilda emigranters förhoppningar och framtidstro, men också hemlängtan, besvikelse och misslyckande.