Tro, Hopp och Hälsa

Tro, Hopp och Hälsa (Medicinhistoriska Museet)

2015- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


Utställningen Tro, hopp och hälsa på Medicinhistoriska museet i Helsingborg är
en upplevelsebaserad tidsresa i medicinens utveckling. Den handlar om synen på
sjukdom, vad som anses som friskt eller sjukt och hur detta har förändrats över
tid. Genom historiska återblickar ges perspektiv på relationen mellan sjukdom,
omvårdnad och samhällets utveckling. Målet är att locka till eftertanke och
reflektion, vilket görs genom kopplingar till vår samtid och besökarens egna
erfarenheter. Utställningen berättar om synen på människan och tar sin
utgångspunkt både i besökaren som individ och i samhällsbygget i stort.
Målgrupp är högstadiet och gymnasium samt yrkesverksamma inom sjukvården.
Visningsverksamheten i Tro, hopp och hälsa bedrivs av ideella guider från
Helsingborgs Medicinhistoriska förening. Många av guiderna har lång
yrkeserfarenhet på olika positioner inom vården. Föreningens medlemmar har
också varit referenspersoner och bland annat bidragit med personliga berättelser
som finns att ta del av i de olika rummen.
Tro, hopp och hälsa tar sin utgångspunkt i Region Skånes medicinhistoriska
samling, som Kulturen förvaltar. Med hjälp av uttrycksfull scenografi och
berättelser som vittnar om drivna sjuksköterskor, tröstande föräldrar,
uppfinningsrika läkare och gränsöverskridande pionjärer levandegör vi
föremålen och viktiga personporträtt lyfts fram.

Läs mer i PDFen