Hyperinflation – Ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar

Hyperinflation – Ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar (Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet)

2021-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


I utställningen förflyttas besökaren in i ett samhälle där det råder hyperinflation. Tiden är nutid men situationerna som besökaren får möta ska baseras på verkliga exempel från länder som har haft hyperinflation. Med hjälp av scenografin skapas miljöer i vilka besökaren får till sig information genom att utsättas för/besöka situationer som uppstår under en hyperinflation. Föremål, historiska exempel och fakta blandas in i miljöerna tillsammans med olika frågor att ta ställning till. Vi vill skapa en upplevelse och en känsla, för att på så vis förklara ett komplicerat ekonomiskt begrepp. Genom att visa upp ett fiktivt samhälle där förtroendet har gått förlorat – samtidigt som vi berättar att detta har skett på riktigt, det sker fortfarande och kommer att ske igen – engagerar vi besökaren, stimulerar till upptäckarglädje och reflektion samt gestaltar det förflutna så att det känns.