Rymdresan

Rymdresan (Universeum)

2019- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Ett litet steg togs för 50 år sedan. Idag tävlar både länder och privata aktörer, om att bli först
med en bemannad månbas. Månen kan komma att utgöra en utmärkt bas för fortsatt
utforskning av solsystemet och för vidare resor till Mars för att bygga kolonier där.
Rymdteknologin är idag, djup förankrad vår vardag utan att vi tänker på det. Mängder av
satelliter kretsar kring vår jord för att upprätthålla våra växande behov av kommunikation,
övervakning och forskning. Att övervaka vår egen, dynamiska planet, jorden, är av största
betydelse när vi nu börjar inse dess begränsningar och att den är det enda alternativet för oss
att alla att leva på. Rymdresan ska vara en vacker, fascinerande och interaktiv upplevelse om
människans rymdteknologiska framsteg i såväl utforskandet av rymden omkring oss som i
nyttiggörandet för det moderna samhället och i arbetet med de Globala målen.

Läs mer i PDFen