Båtlekrummet

Båtlekrummet (Malmö Museer)

2011- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2011


I Båtlekrummet, som riktar sig till alla upp till 10 år, bjuds barnen in till lek och
upplevelser. I kapsejsade trälårar driver vackra föremål ur Malmö Museers
samlingar omkring bland skepp från skilda tider. Formgivningen har gjorts med
hjälp av experter på lek: förskolebarn. År 2010 fick projektet stimulansbidrag från Malmö Kulturförvaltning för att renovera och förnya det slitna lekrummet i källaren på Teknikens och Sjöfartens hus. Målet var att ta fram formgivningen i samarbete med de brukare rummet vänder sig till, barn upp till 10 år. Ett 30-tal barn från Sege Park och Segevångs förskola bjöds in och vi bildade med dem, deras pedagoger, föräldralediga samt personal från Malmö Museer en projektgrupp. Gruppen träffades vid åtta
workshoptillfällen. En pilotgrupp med 10 femåringar stod för formgivningen. Övriga barn testlekte. Barnen önskemål var ett äventyrsrum som bjuder in till lek och rörelse. Ett rum med specifika båtmiljöer som sätter igång fantasin och förmedlar kunskaper. Barnen ville koppla ihop miljöerna, såväl fysiskt med balansstockar, repstegar och småöar så man kan hoppa mellan land och hav, som idémässigt med en karta över rummet och uppdraget att finna skatten! Barnen önskade gulliga, vackra och läskiga djur. Båtarna som redan fanns i lekrummet ville barnen ha kvar, men de ”kunde bli LITE roligare!”. De renoverades och fylldes med vackra föremål och rekvisita.
Ur sjöfartsamlingen valde barnen sina favoriter och vi kom på att föremålen kunde flyta omkring i trälårar i havet, eftersom ett lastfartyg förlist i en storm.