Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping då och nu

Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping då och nu (Norrköpings Stadsmuseum)

2020-2021 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Med den uppmärksammade utställningen har Norrköpings stadsmuseum bidragit med nya pusselbitar till att förstå hur det var att leva i Norrköping under 1930-talet och andra världskriget. Den berättar om medlöparna, motståndarna och några av de flyktingar som kom till Norrköping. Utställningen belyser även frågor kring främlingsfientlighet och nazism i vår samtid.
Syftet med utställningen har varit att med hjälp av historiska kunskaper öka besökarnas förståelse för andra människor, olika etniska grupper och levnadssätt och därigenom rusta besökarna att förhålla sig till hat, nazism och rasism.
Utställningen är baserad på aktuell forskning och lyfter fram fakta som tidigare ej varit känt för allmänheten. Framförallt är det berättelserna om motståndarna och medlöparna som står i fokus. Tekniken dominerar inte. Det handlar om storytelling i dess mest genuina form. Det dramaturgiska greppet har fungerat. Besökarna ägnar lång tid framför varje personöde.
Dramaturgin har skapats genom texter, grafisk form, medieproduktioner och olika föremål. Konflikten i dramaturgin utgörs av skillnaden mellan motståndare och medlöpare och presentationen av Norrköping som samhälle då och nu. Denna helhet förstärker berättelsen och upplägget som vägleder besökaren genom historien.

Läs mer i PDFen