Karoliner och konflikter

Karoliner och konflikter (Jamtli)

2018-2018 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Sverige är en stormakt i krig.
Krigen är så vanliga att en av tre män dör som soldat.
1718 samlar Karl XII sina soldater, karolinerna, för att erövra Norge.
Den jämtländska armén, 10.000 soldater, ska tåga mot Trondheim.
Allt som allt ska fälttåget ta sex veckor. Det tar flera månader.
Erövringen misslyckas. Kungen är död.
De utmattade soldaternas återtåg över fjällen startar på nyåret 1718.
Det blåser upp till storm.
3000 soldater dör i snöstormen i gränsfjällen mellan Sverige och Norge.

En introduktion ger När, Var, Hur, Vem, Varför – samtidigt ljuder en fanfar i rummet. En uppfordrande stridsmarsch och du står öga mot öga med sex karoliner på väg ut i fält. En öppen ödslig yta – som svart is med drivsnö – möter så besökaren. Platsen är omgiven av foton på en fjällvärld i storm. Vinden viner. Upplysta i en monter visas åtta enkla trälådor med arkeologiska fynd från en karolinergrav Spillrorna efter den jämtländska armén. Föremålen har aldrig tidigare varit utställda.
Rummet har en sakral stämning. En änglakör sjunger en sorgesång.

Läs mer i PDFen