Fjällträdgårdar eller Det förlorade paradiset

Fjällträdgårdar eller Det förlorade paradiset (Härjedalens Fjällmuseum)

2022-2023 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


I Funäsdalens gamla skola möter besökaren först Herrens ängel och Ellen Keys inledande ord: ”blåa,
snöstrimmade fjäll — bildar en linieskön mur omkring lustgården”. Besökaren träder sedan in i den
dunkla, stora lärosalen. Rakt fram en folklig bild på en slingrande växt, och över den en pietistisk text
som artbestämmer växterna i Paradiset. Därunder tre doftkärl med örter, varav en är den samiska
batske. Rummet har flera perspektiv, där texter, bilder och föremål grupperas: Trädgårdar mot naturen,
Lustgården inom sig, Samisk odling och andlighet, Naturen sedd från verandan/Vildmarkens lockelse,
Norrland – Den nya lustgården/Trädgårdsfostran samt Det förlorade paradiset.
Berättelsen handlar om människornas drömmar om en paradisisk tillvaro. Samerna beskrev saivofolkets
fullkomliga landskap nära människorna. Bönderna avbildade Lustgårdens blomsterprakt i sina
inredningar. Med turismen följde drömmen om ett orört naturlandskap. Vi undersöker hur
trädgårdstankarna först slog rot i fjälltrakterna i form av ett slags inre örtagårdar, och hur de runt 1900
kom att övergå i nya föreställningar om vildmarken. Turismens element av objektifiering och
gränslöshet beskrivs. Fornminnesföreningens grundare begråter skövlingen, och Miltons ord lyser på
golvet: ”från Eden vandra de på ödslig stig”.