Trollbunden – folktro, fakta och fiktion

Trollbunden – folktro, fakta och fiktion (Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling)

2014-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


Utställningen Trollbunden – Folktro, fakta och fiktion är en utställning i två delar men också sammankopplade. Ena delen är en digital utställning och andra delen är den fysiska utställningen.
Konceptet kring Trollbunden är ett populärvetenskapligt förmedlingsprojekt genom storytelling. Genom att använda myter och sägner som pedagogisk farkost bjuds besökarna på berättelser, reflektioner och perspektiv på natur- och kulturarvsfrågor. Utställningen erbjuder ingångar och berättelser från olika tidsepoker och ämnesområden. Materialet som samlats in till Trollbunden förklarar och visar på kopplingen mellan myterna på internet och berättelserna som våra förfäder tog del av. Genom att knyta samman det digitala med det fysiska i utställningsdelarna utnyttjar berättelseformen utställningsmediets möjligheter att visa på vikten av medie- och informationskunnighet, genom historiska och samtida kopplingar och bidra till social hållbarhet.

Västarvet ingår, efter en sammanslagning med Kultur i Väst, i Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling. 

Läs mer i PDFen