Textil Kraft – textilindustri här där då & nu

Textil Kraft – textilindustri här där då & nu (Textilmuseet)

2016- 🏆 Vinnare i Årets utställning 2016


Borås och Sjuhärad är lika med textilindustri. Textilmuseets nya basutställning Textil Kraft tar sin utgångspunkt i denna identitet men erbjuder långt mer än det förväntade. Utställningen ges en stark samtidsrelevans genom att spegla lokal historia och utveckling mot global nutid och konsekvenserna av massproduktion och masskonsumtion av textilier. Perspektivet följer besökarna som en röd tråd genom utställningens alla teman – från industrialisering till nutid och framtid. Greppet engagerar, skaver och sätter besökarnas egna möjligheter att påverka i fokus.
Jämförelser och paralleller mellan här och då samt där och nu gör det lättare för besökarna både att förstå historien och att relatera till samtiden. Att konsumtionsmönster och egna val har betydelse väcker engagemang. Tydliggörandet av textilkonsumtionens stora påverkan på ekologisk och social hållbarhet gör utställningen högaktuell och viktig. Detta förstärks också i den pedagogiska verksamheten. Textilindustrin har haft en avgörande betydelse för Borås och Sjuhärad. Trots detta finns många sömmar värda att syna. Baksidan av historien och dess nutida motsvarigheter, så som miljöförstöring och svåra arbets- och livsvillkor för textilarbetarna är exempel på frågor som problematiseras. Samtidigt ges hopp om framtiden genom aktuella forskningsprojekt och samhällstendenser som tyder på att textilindustrin har stora möjligheter att förbättras.

Läs mer i PDFen