Massakern vid muren: slaget om Gotland 1361

Massakern vid muren: slaget om Gotland 1361 (Historiska museet)

2014- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2014


Ett begränsat antal föremål framhäver berättelsen och dem som var med. Autenticiteten i de mänskliga kvarlevorna stärks av fiktiva historier, baserade på ny forskning.
Film och ljud från en rekonstruktion av slaget projiceras på montrarna och väggarna i rum två. Texterna begränsas till graffitti på väggarna, fyra vepor och de 24 interaktiva skärmarnas rubriker. I skärmarna finns fördjupning och föremålsbilder, men besökaren kan lotsas genom berättelsen med hjälp av enbart rubrikerna.

Läs mer i PDFen