Havets faror

Havets faror (Malmö Museer)

2021-2023 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Havets hot mot människan. Det har inträffat mängder med stormar
längst de skånska kusterna. Ibland har extremväder fått svåra
konsekvenser med översvämningar, förlisningar och ond bråd död.
Skånes vrak kan räknas i tusental och alla vittnar om katastrofala
händelser. Genom föremål, fotografier, konst, musik och berättelser
får besökaren dyka ner i skeppsbrottens dramatik.
Människans hot mot havet. Den globala uppvärmningen gör att havet
stiger. Översvämningar blir vanligare och känsliga områden kommer
att behöva skyddas eller överges. När våra städer fylls med vatten,
uppstår omfattande skador. Det blir svårt för drabbade invånare att
bo kvar. FN universitet World Maritime University arbetar med
globala havsfrågor. Fyra forskare lyfts fram med fokus på bland annat
havsbuller och plastutsläpp. Vi ställde också frågan om havets framtid
till några Malmöungdomar. I Vattenvetarpodden berättar
ungdomarna om miljögifter, rent dricksvatten och havsnivåhöjningar.